POSIADALO wśród najlepiej ocenianych przedsiębiorstw przez ECOVADIS

‹ wróć

Śladem roku ubiegłego POSIADALO pozostaje w gronie TOP 25% najlepszych firm ocenionych przez EcoVadis. Wynik na poziomie 72 percentylu  oznacza, iż jest on wyższy lub równy wynikowi 72% wszystkich firm ocenionych przez EcoVadis.

Nasze zaangażowanie w budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) uczyniło z POSIADALO jedną z najbardziej odpowiedzialnych firm certyfikowanych przez EcoVadis. Srebrny medal nagradza nasze wyniki w kwestii CSR.