POSIADALO zdobywcą certyfikatu Samsunga!

‹ wróć

Logo "Eco Service Partner Certified by Samsung" (działający ekologicznie partner serwisowy certyfikowany przez Samsung).

Uzyskaliśmy tytuł Samsung Eco Service Partner" i najwyższą ocenę A w oparciu o 10 kryteriów programu auditu prowadzonego przez Samsung. Oznacza to, że jesteśmy ekologicznie działającym partnerem. W drodze współpracy lepsze rezultaty możemy osiągać szybciej, co ma także zastosowanie do kwestii środowiskowych.

Program certyfikacji Samsunga dla Partnerów w Europie jest zorientowany na zrównoważone działania. Samsung certyfikuje Partnerów działających w sposób zrównoważony, gdzie wprowadza wysokie standardy odnośnie produktów i usług obejmujące również ochronę środowiska. POSIADALO wykorzystuje je w swojej działalności!

 

Spełniliśmy podstawowe kryteria w następujących obszarach: "organizacja", "energia/ochrona klimatu", "zasoby" i "odpady".

 

Działamy z myślą o środowisku.

Cyklicznie określamy nasze cele środowiskowe i podnosimy świadomość ekologiczną pracowników.

 

 

Chronimy klimat.

Racjonalnie gospodarujemy energią i surowcami oraz gospodarką wodno-ściekową. Ograniczamy ryzyko przedostania się substancji chemicznych do wód gruntowych poprzez zachowanie wanien wychwytowych oraz utylizację zanieczyszczonych foremek.

 

Wykorzystujemy zasoby z rozwagą.

Monitorujemy ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Stosujemy niszczarki do butelek plastikowych, a zużyte plastikowe nakrętki przekazujemy na cele charytatywne.

 

 

Domykamy cykle żywotności eksploatacyjnej materiałów.

Sukcesywnie zmniejszamy masę przetwarzanych odpadów w procesie produkcji, które poddajemy poprawnemu przetwarzaniu i recyklingowi.