Zatrudniamy zgodnie z prawem pracy!

‹ wróć

 

POSIADALO uzyskało ocenę 96% podczas audytu dotyczącego warunków pracy przeprowadzonego przez Intertek. Badanie przeprowadzone zostało na podstawie standardu WCA (Workplace Conditions Assesment), opierającego się na wymaganiach Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Certyfikacja Intertek potwierdza wiarygodność POSIADALO na rynku.

Podczas audytu zbadane zostały następujące obszary:

 • proces zatrudniania,
 • wolność zatrudnienia,
 • wolność pracowników do zrzeszania się,
 • niestosowanie pracy przymusowej,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • warunki pracy o ochrona przeciwpożarowa,
 • spełnienie wymagań w zakresie wysokości wynagrodzenia,
 • przestrzeganie limitu czasu pracy,
 • obszar BHP,
 • systemy zarządzania,
 • praktyki biznesowe,
 • dbałość o ochronę środowiska.

Wydana przez Intertek opinia jest zadowalająca dla całej organizacji, bowiem potwierdza, że POSIADALO przestrzega praw człowieka i praw pracowniczych oraz tworzy dobre, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy dla pracowników.