Nagrody

Nasza praca nad ciągłym rozwojem firmy została nagrodzona wieloma wyróżnieniami. Jesteśmy laureatami takich nagród jak:

  • Samsung Best Partner Award 2015
  • Rekomendacje Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług
  • Dyplom z XI edycji Gazeli Biznesu
  • Rynkowy Lider Innowacji 2012 – Jakość, Kreatywność, Efektywność
  • Rynkowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012 – innowacyjny produkt oraz innowacyjny projekt unijny,
  • Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012 – innowacyjny projekt unijny