Ludzie i miejsce pracy

Dbamy o zrównoważony rozwój w MIEJSCU PRACY. W celu zachowania równowagi między środowiskiem naturalnym, a eksploatacją człowieka prowadzimy edukację pracowników w zakresie:

  • segregacji odpadów,
  • akcji społecznych w stylu eko,
  • spotkań poświęconych ochronie środowiska,
  • podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez szkolenia pracowników.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jako duży pracodawca w okolicy, uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności. Jesteśmy m.in. sponsorem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Niewiadowie, wspomagamy działania kulturalne dla młodzieży szkolnej, gminne i powiatowe akcje sportowe. Cieszy nas to, że możemy pomóc w organizacji wielu przedsięwzięć ukierunkowanych na ROZWÓJ.

Pokaźną rolę w tej sprawie odgrywają nasi pracownicy, którzy biorą udział w wielu inicjatywach:

  • działania na rzecz społeczności lokalnych: Szlachetna Paczka, WOŚP, pomoc dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Maz., wyposażenie domu pracowniczego, gdzie daliśmy drugie życie rzeczom, które wykorzystują mieszkańcy kwatery,
  • ochrona środowiska - SADZIMY DRZEWA przyłączając się do ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. Hamując proces wylesiania, zapewniamy bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla różnych form życia. My nie upustynniamy i nie wylesiamy planety, a sadzimy drzewa (nie wycinamy drzew na poczet zasiedlania ludności).

Nasze zaangażowanie w budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) uczyniło z POSIADALO jedną z najbardziej odpowiedzialnych firm certyfikowanych przez EcoVadis. Srebrny medal nagradza nasze wyniki w kwestii CSR.  

 

Różnorodność i integracja

Dążymy do realizacji 5. Celu (Równość Płci) Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wizja Zrównoważonego Rozwoju wpisana jest w Misję firmy i Kodeks Etyki Biznesowej. Tworzymy zróżnicowane i PRZYJAZNE oraz stabilne ŚRODOWISKO PRACY. Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych inżynierów, techników, laborantów, technologów, automatyków, elektryków, konserwatorów urządzeń, programistów, informatyków. Jako firma rodzinna budujemy przyjazną atmosferę, by każdy czuł się w naszej firmie dobrze. Wychodzimy z założenia, że w POSIADALO wszyscy pracownicy powinni być traktowani oraz traktować innych z szacunkiem i godnością. Te wartości odzwierciedlają jednocześnie nasze podejście do klientów i dostawców.

Możliwość rozwoju

W celu zachowania i podnoszenia jakości, zatrudniamy PROFESJONALNY zespół, posiadający niezbędną WIEDZĘ i UMIEJĘTNOŚCI konieczne do wykonywania swoich zadań. Nasi PRACOWNICY dążą do DOSKONALENIA SIĘ oraz do OSIĄGANIA w pracy jak NAJLEPSZYCH WYNIKÓW w granicach swoich: kwalifikacji, zdolności, wiedzy i doświadczenia, a my ich w tym WSPIERAMY. Stawiamy na rozwój zawodowy naszych pracowników. Doceniamy WYSIŁKI i nagradzamy naszych pracowników. Wyłaniamy pracownika miesiąca i brygadę miesiąca, przyznajemy comiesięczne premie. Stawiamy na INWESTYCJE W KADRY oraz poszukiwanie nowych ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. Realizujemy ten cel dzięki cyklom SZKOLEŃ, które podnosząc kwalifikacje pracowników, przekładają się na zespołowe zaangażowanie w tworzenie wyrobów najwyższej JAKOŚCI oraz poszukiwaniu i wdrażaniu nowych propozycji technologicznych. Inwestujemy w badania technologiczne i rynkowe mające na celu stworzenie dla Klienta nowych, satysfakcjonujących rozwiązań, a także w najnowsze technologie oraz w najnowocześniejszy sprzęt.