Produkcja

Nasza produkcja jest kompaktowa, a infrastruktura zajmuje stosunkowo małą powierzchnię, co idzie w parze z mniejszą ingerencją w środowisko naturalne. Ponadto nasze działania skierowane są na spełnienie oczekiwań Klienta - dążymy do zapewnienia mu maksymalnej satysfakcji z oferowanych produktów.

Dobór dostawcy

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów i norm w każdym obszarze działalności naszej firmy. Dobieramy dostawców i komponentów z zasadami Zrównoważonego Rozwoju.

Przeprowadzamy ocenę dostawców, której jednym z kryteriów jest Polityka jakościowa i środowiskowa firmy i kwalifikujemy dostawców przyznając punktację według zasady:

0 - dostawca nie posiada systemu ISO 9001 lub / i 14000 oraz nie wystawia DEKLARACJI ZGODNOŚCI

1 - dostawca wystawia DEKLARACJE ZGODNOŚCI i / lub działa zgodnie z określoną POLITYKĄ ŚRODOWISKOWĄ

2 - dostawca działa zgodnie z REACH i / lub posiada certyfikat ISO 9001 lub / i ISO 14000

Ekologiczne technologie

Produkty i usługi POSIADALO są projektowane zgodnie z założeniami Zrównoważonego Rozwoju. Proces produkcyjny jest zaplanowany tak, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Nieustannie rozwijamy nowe technologie i rozwiązania, pozwalające na ulepszenie każdego etapu produkcyjnego, w tym pakowanie, transport i magazynowanie. Produkujemy wyroby na podstawie autorskich technologii: ECOHEAVY+ i ECOHEAVYMIX.

Ekologiczne rozwiązania

Wciąż opracowujemy nowe technologie i rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Operujemy na autorskich technologiach:

  • ECOHEAVY+
  • ECOHEAVYMIX

 

EcoHeavy+ to opatentowany przez POSIADALO ekologiczny sposób na produkcję elementów prefabrykowanych – przeciwwag i obciążników. Nasi klienci mogą liczyć na indywidualne podejście i ścisłą współpracę na każdym z etapów produkcji, począwszy od zaprojektowania narzędzi produkcyjnych, przez ich wykonanie oraz ciągłą optymalizację kosztową w procesie produkcyjnym. Dzięki wiedzy i 25-letniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wykonać produkty każdą dostępną metodą produkcyjną. Ponadto dzięki naszej unikalnej i sprawdzonej metodzie pozyskiwania surowców znanej jako IRON FIX, zapewniamy naszym klientom stałe i niczym niezakłócone dostawy. Co więcej produkty są ekologiczne, jako że w 100% podlegają recyklingowi i nie zawierają substancji niebezpiecznych. Produkty posiadają gładką, bezpyłową powierzchnię oraz wykazują się trwałością dzięki wysokiej wytrzymałości betonu.

 

Minimalizujemy wielkość odpadów i ich niekorzystnego wpływu na środowisko stosując opatentowaną technologię ECOHEAVYMIX. Do produkcji naszych przeciwwag stosujemy mieszankę kompozytową o matrycy cementowej modyfikowanej surowcami odpadowymi, w tym: polimerami i żużlem.

Proces produkcji

Nasze PRODUKTY są O NISKIM STOPNIU WPŁYWU NA ŚRODOWISKO. Nie wywołujemy emisji CO2.

BRAK EMISJI SZKODLIWYCH SPALIN DO ŚRODOWISKA dzięki użytkowaniu w zakładach produkcyjnych POSIADALO elektrycznych wózków widłowych.